https://frosthead.com

מראה דינוזאור: סטגוזאורוס צבעוני

כשאשתי ואני נכנסנו לחניון של האנדרטה הלאומית של הדינוזאור, קיבלנו דמות מרשימה למדי. לפנינו עמד פסל זה של סטגוזאורוס בצבע מדהים. בדיוק איזה צבע הדינוזאור הזה יהיה בחיים האמיתיים פתוח לדיון, אבל מעולם לא ראיתי אחד עם דפוס צבע זה לפני כן.

האם נתקלת בדינוזאור במקום לא צפוי? אם יש לכם צילום תמונה של המפגש, שלחו אותו אלינו דרך !

מראה דינוזאור: סטגוזאורוס צבעוני