https://frosthead.com

מהם אזורי השממה הטובים ביותר באמריקה?

אגודת השממה, שמשימתה היא "להגן על השממה ולעודד אמריקאים לטפל במקומות הפראיים שלנו", מכניסה "רשימת דלי החצר האחורית האמריקאית הגדולה". הרעיון הוא לזהות את יעדי השממה האולטימטיביים בארצות הברית, והחברה מבקשת עזרה.

הקבוצה מחפשת מועמדויות לאזורי שממה גדולים, גנים לאומיים, יערות לאומיים, מקפצי טבע פראיים לאומיים או אנדרטאות לאומיות, ויש המון מה לבחירה. מהאזור המדברי החדש ביותר המיועד, Sleesh Bear National Lakeshore, ועד העתיקה ביותר, גילה שממה, ישנם 110 מיליון דונם של אדמות פדרליות המיועדות למדבר. מה נקודת השממה האהובה עליך? אתה אפילו לא צריך לבחור אחד - החברה נותנת לך מקום למנות לפחות שלושה.

מהם אזורי השממה הטובים ביותר באמריקה?