https://frosthead.com

ציפורים צבעוניות נהרגו ראשונה בעקבות פריקות גרעיניות

מחקר חדש שנערך על ציפורים סביב צ'רנובלי, אוקראינה, אתר התפרקות מפעל הגרעין הידוע לשמצה בשנת 1986, גילה כי ציפורים בצבעים בהירים נפגעות יותר מקרינה מאשר מקביליהם העמוסים.

הציפורים הצבעוניות, כמו הציצי הגדול לעיל, משתמשות באותם כימיקלים בגופם כדי ליצור פלומה צבעונית כמוהן כדי לספוג רדיקלים חופשיים מזיקים. על ידי שימוש בכימיקלים לצביעת נוצותיהם, יש להם פחות מזה כדי להילחם ברדיקלים החופשיים הגורמים לסרטן הרווחים כל כך לאחר תאונה גרעינית.

ציפורים עם נוצות אדומות, כתומות או צהובות היו פגיעות במיוחד. המחקר השלם, שסקר 257 מיקומים סביב צ'רנוביל, יפורסם במהדורה הקרובה של כתב העת Journal of Applied Ecology .

ציפורים צבעוניות נהרגו ראשונה בעקבות פריקות גרעיניות