https://frosthead.com

25 תצלומים מדהימים של העולם הטבעי

מיטב הצילום בטבע מאגד את הצילום הטוב ביותר של הטבע בתחרות המתגמלת צלמים שעבודתם מקבלת את ליבו של עולם הטבע. התחרות נוצרה במטרה להגדיל את ההערכה לעולם הטבע ולהעלות את המודעות לצורכי השימור. הזוכים מוצגים בימים אלה במוזיאון ההיסטוריה הטבעית של סמיתסוניאן, ומציעים למבקרים מבט נדיר ובולט על עולם הטבע.

25 תצלומים מדהימים של העולם הטבעי