https://frosthead.com

תוכנת זיהוי פנים מייצרת אמנות מרעש אקראי

המפתח האנגלי, Phil McCarthy, נטה לבני אדם לראות פרצופים כמעט בכל דבר, המכונה פריידוליה, והתעלל בזה בתוכנת מחשב שיכולה לעשות רושם לא רע בכלל של נער מתועב שלוקח שיעורי אמנות דיגיטלית בשנה הראשונה.

היצירה של מקארתי לוקחת מצולעים אקראיים שנוצרו על ידי מחשב ו"אז מזינים את התוצאות באמצעות תוכנת זיהוי פנים "אומר אדם נורווד. ניתנה לזמן מספיק, הדימוי מתקרב יותר ויותר למראה כמו דיוקן אמנות מופשט.

התוכנית, שמקרתי כינה את פריידולוף, לכבוד הפרידוליה, היא דרך מרעננת - ומטרידה מעט - להרוג זמן מה.

עוד מ- Smithsonian.com:

פענוח ג'קסון פולוק

צ'רלס צורי הוא 'מאסטר ישן' במדיום חדש

תוכנת זיהוי פנים מייצרת אמנות מרעש אקראי