https://frosthead.com

דו (צבי, צבי נקבה) יליד גן החיות

אנו מספקים אספקה ​​של סיגרים מוכנים כאן בבלוג סביב הקניון, בידיעה כמעט בכל יום צרור שמחה נוסף עשוי להגיע לגן החיות הלאומי. ובדיוק כשחשבנו שאנחנו נכנסים לחודשים הארוכים והקרים שבהם לידות נוטות ליפול, באה הנקבה הזו. היא צבי של אלד, תת-מין בסכנת הכחדה מדרום מזרח אסיה שמתקרב להכחדה בטבע ונשארו פחות מ -2, 000. התינוק נולד בשבוע שעבר והאם, "חוה", מצליחה. הצמד יצטרף מחדש לעדר של 14 נקבות בגן החיות בתוך מספר חודשים.

דו (צבי, צבי נקבה) יליד גן החיות