https://frosthead.com

מדריך מאויר למיתוסי הבריאה של העולם

לסיפורי הבריאה בעולם יש צוות צבעוני. האמן נוח מקמילן יצא לתפוס תשעה סיפורים כאלה, מהאצטקים ועד האינואיטים. "כמעט תמיד יש להם אותה הנחיה: איך אתה מסביר את השמש והירח?" אומר מקמילן, שחקר אמנות ובגדים מסורתיים כדי להחדיר את יצירתו עם "אוצר המילים החזותי" המובהק של כל תרבות. הוא השתמש בשילוב של תהליכי צבע וציורים דיגיטליים המצוירים ביד, והתמקד ב"איך מגיבים אנשים לסביבתם הישירה "כדי לספר את סיפורם.

מדריך מאויר למיתוסי הבריאה של העולם